Kontaktuppgifter


Svenska Finlands Sportskytteförbund r.f.

Svenska Finlands Sportskytteförbund SFS r.f.

Petra Liljeberg
Gesterbystigen 10 A 8
02410 Kyrkslätt
+358 504 055573
petra_liljeberg92@hotmail.com

Anders Lindahl, Kassör
Nokiavägen 2-4
00510 Helsingfors
+358 400 604763
anders.lindahl(at)idrott.fi

FO-nr. 1549849-7
 

Inloggning

Om Svenska Finlands Sportskytteförbund SFS r.f.

Svenska Finlands Sportskytteförbund är ett svenskspråkigt förbund som möjliggör skytte på svenska. SFS har cirka 3500 medlemmar i 17 föreningar som sträcker sig längs finska kusten från Karleby till Borgå.

Verksamhetsidé för SFS:

- Vi arbetar för skyttet som en idrott, med samhällsansvar där alla kan delta på lika villkor.

- Vi verkar för skytte som en stor och populär breddidrott med en framgångsrik elit.

- Vi tillvaratar olika grenars intressen varvid stor variation ska råda.


Värdegrund för SFS:

- Gemenskap

- Ansvar

- Rättvisa

- Demokrati

- Jämlikhet

     

Alla kan vara med

Skytte är en sport där de fysiska och mentala förutsättningarna är lika föralla. Visst är egenskaper som lugn, harmoni och koncentrationsförmåga bra att ha, men stark vilja, envishet och ett brinnande intresse är kanske ännu viktigare för att ha roligt och för att lyckas på skjutbanan.

Skyttesporten är en idrott där var och en kan hitta sin favoritgren, gevär, pistol, lerduvor eller viltmål. Redan från tidig skolålder kan tjejer och killar börja med luftpistol- eller luftgevärsskytte sittande med stöd och någon övre åldersgräns finns inte. Det spelar heller ingen roll om man är man eller kvinna.
Skytte en av få idrotter där man kan tävla mot varandra på samma villkor -killar och tjejer, ung som gammal, handikappad eller ej, elit mot motionär.

Historik

SFS:s logotyper

Högupplösning [PNG]
Vektorgrafik [PDF]
Vektorgrafik [SVG]
Högupplösning [PNG]
Vektorgrafik [PDF]
Vektorgrafik [SVG]
Högupplösning [PNG]
Vektorgrafik [PDF]
Vektorgrafik [SVG]

 

Historik SFS

Historik

Kort presentation av förbundet

Bild från en skjutbana på 1920-talet.

Kort presentation av förbundet

Svenska Finlands Skytteförbund grundades 1921, två år efter det att Suomen Ampujainliitto hade bildats. Till förbundets förste ordförande valdes läraren Oscar Rosenqvist. Svenskspråkiga skytteföreningar har funnits redan från början av 1900-talet. Till de äldsta nuvarande SFS:s föreningarna räknas Wasa Skyttegille (nuv. Vasa Skyttegille - Vaasan Ampujat) och Esbo Skytteförening.
Till det svenskspråkiga förbundet hör numera 17 skytteföreningar med ett sammanlagt medlemstal på 3500. Verksamhetsområdet där dessa föreningar verkar är närmast kusttrakten från Borgå i öster till Karleby i norr, inkluderande öriket Åland. Skytteformerna är desamma som ingår i Suomen Ampujainliittos program, förutom att SFS arrangerar egna mästerskap samt ordnar läger och domarkurser. Enligt det samarbetsavtal som skrevs 1994 mellan SFS och SAL bibehåller SFS sin status som självständigt förbund och alla medlemsföreningar ingår i SAL som fullvärdiga medlemmar.

Förbundet har inom sig starka föreningar vilka under flera år toppat poäng- och medaljstatistiken inom SAL. Även ungdomsskyttet, där de yngsta skjuter med stöd, är livligt inom många förbundsföreningar.
Svenska Finlands Skytteförbunds medlemsföreningar sammankommer till två beslutande möten per år. På höstmötet, där förbundsordförande och förbundsstyrelsen väljs, planeras och besluts det kommande årets verksamhet och budget. På höstmötet presenteras också "Årets skytt" och årets "Juniorskytt".

På vårmötet, som är ett redovisningsmöte, presenteras och genomgås det gångna årets verksamhet och bokslut.

Utmärkelser och ordförandeperioder

Hederspresident

General Carl Gustaf Emil Mannerheim (†) utsågs 1936 till förbundets hederspresident, förtjänsttecken nr:3

Hedersordförande

Harry Wahlman (†) styrelsemedlem 1969 – 89, ordförande 1990-95, förtjänsttecken nr:19, utsågs till hedersordförande 1998.

Hedersmedlemmar

Harald Åkerman (†) ordförande 1930 - 39 förtjänsttecken nr:4

Charles Sundström (†) styrelsemedl. 1935 - 47

Ivar Ståhle (†) grundande styrelsemedl. 1922 – 38 förtjänsttecken nr:5
Hugo Österman (†) förtjänsttecken nr:6

Gustaf Lindström (†) förtjänsttecken nr:7
Nils Salmelin (†) styrelsemedl. 1947 - 65 förtjänsttecken nr:15

Gösta Klåvus (†) styrelsemedl. 1951 – 65 förtjänsttecken nr:12
Erik Söderholm styrelsemedl. 1979 -     förtjänsttecken nr:21

Göran Degerlund styrelsemedl. 1977 -   förtjänstecken nr:24
Teddy Bergqvist styrelsemedl. 1976 -    förtjänstecken nr:26

Innehavare av förtjänsttecken

1. Per-Evind Svinhufvud (†), 2 Oscar Rosenqvist (†), 3 CGE. Mannerheim (†), 4 Harald Åkerman (†), 5 Ivar Ståhle (†),
6 Hugo Österman (†), 7 Gustaf Lindström (†), 8 Ernst Söderling (†), 9 Oscar Jansson (†), 10 Harald Sirén (†),
11 Karl-Ivar indqvist (†), 12 Gösta Klåvus (†), 13 Elis Ekman (†), 14 Harald Aspelin (†), 15 Nils W Salmelin (†),
16 Per-Olof Löfgren (†), 17 Bertel Eklund (†), 18 Tor Krogell (t), 19 Harry Wahlman (†), 20 Jack Wuorinen,
21 Erik Söderholm, 22 Bengt Brandt, 23 Henry Pantzar, 24 Göran Degerlund, 25 Karl Aspelin (†), 26 Teddy Bergqvist,
27 Georg-Peter Björkqvist, 28 Thomas Böckelman, 29 Christian Elfving. 30 Christian von Schanz, 31 Alf Sjöblom,
32 Christer Lassus

SFS:s ordföranden åren 1921 - 2008

1921 – 29 Oscar Rosenqvist

1930 – 39 Harald Åkerman
1940 – 47 Finn Feiring

1948 – 49 Victor Bruun
1950 – 52 Henrik Höijer

1953 – 57 Waldemat Terichoff
1958 – 64 Arnold Rosenqvist

1965 – 76 Per – Olof Löfgren
1977 – 80 Berndt Böckelman

1981 – 89 Karl Aspelin
1990 – 95 Harry Wahlman

1996 – 2002 Christian Elfving
2003 - 2009  Christian von Schantz

2010 – 2011 Teddy Bergqvist
2012 -  Georg-Peter Björkqvist

Rabbe Österlund
15.09.2013 kl. 17:45