Kontaktuppgifter


Svenska Finlands Sportskytteförbund r.f.

Svenska Finlands Sportskytteförbund SFS r.f.

Petra Liljeberg
Gesterbystigen 10 A 8
02410 Kyrkslätt
+358 504 055573
petra_liljeberg92@hotmail.com

Anders Lindahl, Kassör
Nokiavägen 2-4
00510 Helsingfors
+358 400 604763
anders.lindahl(at)idrott.fi

FO-nr. 1549849-7
 

Inloggning

SFS:s tävlingskommitte 2017

Ordförande Georg-Peter Björkqvist KSF
Villebrådsvägen 8 A , 02940 Esbo, 09-596415, 0400-405920
gp.bjorkqvist(at)gmail.com

Sekreterare, Verksamhetsledare 

Medlemmar

Gevärsektion: Christer Lassus RS
Järpvägen 22, 10640 Dragsvik, 019-2461654, 040-8362946
christer.lassus(at)pp.inet.fi

Pistol: Armas Andersson RS
Sigfrid Aronigatan 2 B 4, 10600 Ekenäs, 050-5166816
armas.andersson(at)elisanet.fi

Viltmål: Anders Holmberg
Östra Barövägen 83, 10270 Barösund, 0407514913 
barogard@pp.inet.fi

Hagel: Alf Sjöblom SSG
Kalkugnsvägen 4 B, 01200 Vanda, 0400-765405,
affeco(at)sci.fi