Kontaktuppgifter


Svenska Finlands Sportskytteförbund r.f.

Svenska Finlands Sportskytteförbund SFS r.f.

Petra Liljeberg
Gesterbystigen 10 A 8
02410 Kyrkslätt
+358 504 055573
petra_liljeberg92@hotmail.com

Anders Lindahl, Kassör
Nokiavägen 2-4
00510 Helsingfors
+358 400 604763
anders.lindahl(at)idrott.fi

FO-nr. 1549849-7
 

Inloggning

Kontakta oss

15.09.2013 kl. 15:09

Svenska Finlands Sportskytteförbund r.f.

Svenska Finlands Sportskytteförbund SFS r.f.

Ordförande Georg-Peter Björkqvist KSF
Villebrådsvägen 8 A
02940 Esbo
09-596415, 0400-405920
gp.bjorkqvist@gmail.com
 
Petra Liljeberg
Gesterbystigen 10 A 8
02410 Kyrkslätt
050 4055573
petra_liljeberg92@hotmail.com
 
FO-nr. 1549849-7
SFS