Tävlingskommittén 2017

Ordförande Georg-Peter Björkqvist KSF

Villebrådsvägen 8 A, 02940 Esbo
0400 405 920
gp.bjorkqvist(at)gmail.com

Gevärsektion: Christer Lassus RS

Järpvägen 22, 10640 Dragsvik
040 8362 946
christer.lassus(at)pp.inet.fi

Pistol: Armas Andersson RS

Sigfrid Aronigatan 2 B 4, 10600 Ekenäs
050 5166 816
armas.andersson(at)elisanet.fi

Viltmål: Anders Holmberg

Östra Barövägen 83, 10270 Barösund
040 7514 913 
barogard(a)pp.inet.fi

Hagel: Alf Sjöblom SSG

Kalkugnsvägen 4 B, 01200 Vanda
0400 765 405
affeco(at)sci.fi