Kontaktuppgifter


Svenska Finlands Sportskytteförbund r.f.

Svenska Finlands Sportskytteförbund SFS r.f.

Petra Liljeberg
Gesterbystigen 10 A 8
02410 Kyrkslätt
+358 504 055573
petra_liljeberg92@hotmail.com

Anders Lindahl, Kassör
Nokiavägen 2-4
00510 Helsingfors
+358 400 604763
anders.lindahl(at)idrott.fi

FO-nr. 1549849-7
 

Inloggning

SFS:s verksamhet

Skyttesporten är en av världens mest utbredda idrotter och utövas i de flesta länder, varav 150 är organiserade i
International Shooting 
Sport Federation, ISSF

Skytte är en av världens största individuella idrotter, sett till antal utövare.


Skytte har funnits med i det olympiska programmet sen Aten 1896 och Finland samt Svenska Finlands Sportskytteförbund är en framgångsrik nation med mängder av OS-, VM- och EM-medaljer.

 

> Verksamhetsberättelse 2013

Vad är Svenska Finlands Sportskytteförbundet?

Svenska Finlands Sportskytteförbund är ett svenskspråkigt förbund som möjliggör skytte på svenska. SFS har cirka 3500 medlemmar i 17 föreningar som sträcker sig längs finska kusten från Karleby till Borgå.

Verksamhetsidé för SFS:

- Vi arbetar för skyttet som en idrott, med samhällsansvar där alla kan delta på lika villkor.

- Vi verkar för skytte som en stor och populär breddidrott med en framgångsrik elit.

- Vi tillvaratar olika grenars intressen varvid stor variation ska råda.


Värdegrund för SFS:

- Gemenskap

- Ansvar

- Rättvisa

- Demokrati

- Jämlikhet

 

Alla kan vara med

Skytte är en sport där de fysiska och mentala förutsättningarna är lika föralla. Visst är egenskaper som lugn, harmoni och koncentrationsförmåga bra att ha, men stark vilja, envishet och ett brinnande intresse är kanske ännu viktigare för att ha roligt och för att lyckas på skjutbanan.

Skyttesporten är en idrott där var och en kan hitta sin favoritgren, gevär, pistol, lerduvor eller viltmål. Redan från tidig skolålder kan tjejer och killar börja med luftpistol- eller luftgevärsskytte sittande med stöd och någon övre åldersgräns finns inte. Det spelar heller ingen roll om man är man eller kvinna.
Skytte en av få idrotter där man kan tävla mot varandra på samma villkor -killar och tjejer, ung som gammal, handikappad eller ej, elit mot motionär.