Kontaktuppgifter


Svenska Finlands Sportskytteförbund r.f.

Svenska Finlands Sportskytteförbund SFS r.f.

Petra Liljeberg
Gesterbystigen 10 A 8
02410 Kyrkslätt
+358 504 055573
petra_liljeberg92@hotmail.com

Anders Lindahl, Kassör
Nokiavägen 2-4
00510 Helsingfors
+358 400 604763
anders.lindahl(at)idrott.fi

FO-nr. 1549849-7
 

Inloggning

Pistol

15.09.2013 kl. 15:45
Grenansvarig:
Armas Andersson RS
Sigfrid Aronigatan 2 B 4
10600 Ekenäs, 050-5166816
armas.andersson(at)elisanet.fi
Det finns ett flertal olika
grenar inom krutskytte
med pistol.

> Börja skjuta pistol?

sfsm resultat

Pistol 27-29.6.2014 i Baggby och Ingå 

Pistol 29-30.6.2013 i Vasa

 

 

Svenska Finlands Sportskytteförbund anordnar pistol-läger (luftpistol) Västerby skyttehall 23–24.11. 2013

A-, D- klass och juniorer, samt över 50 år om utrymmet tillåter.

Program:  23 - 24.11.2013 ankomst till skyttehallen senast kl. 9.00

Vi går igenom Lars-Erik Bjuhr´s träningsprogram och utför olika skytte övningar.

Utrustning: luftpistoler och nödigt antal skott.

Bespisning: Lunch och kaffe avnjuter vi på skjutbanan.

Lägeravgift: 15€/dag (bespisning ingår). Övriga betalar sin mat, meddelas med anmälan.

Resor:  SFS ersätter inte resekostnaderna till lägret.

Anmälning:  Du som vill delta i lägret, uppge Ditt bästa resultat från rekordduglig (FM rekord duglig) tävling, SFSM eller Områdes mästerskap.

Föreningsvis med fakturerings adress.
Till:  Armas Andersson, senast 10.11.2013
Mobil:  0505166816  Kl. 8.00 – 21.00
E:post: armas.andersson@elisanet.fi

OBS: De skyttar som år 2012 deltagit i SFSM och/eller FM har företräde till lägret.
Vad var orsaken om Du inte deltog i tävlingarna??

Ekenäs den 30.9.2013
Armas Andersson

Rabbe Österlund