Kontaktuppgifter


Svenska Finlands Sportskytteförbund r.f.

Svenska Finlands Sportskytteförbund SFS r.f.

Petra Liljeberg
Gesterbystigen 10 A 8
02410 Kyrkslätt
+358 504 055573
petra_liljeberg92@hotmail.com

Anders Lindahl, Kassör
Nokiavägen 2-4
00510 Helsingfors
+358 400 604763
anders.lindahl(at)idrott.fi

FO-nr. 1549849-7
 

Inloggning

Hagel

25.09.2013 kl. 23:24

Börja med lerduva (hagel)?

Vill du börja skjuta lerduva? Då är du välkommen till någon av våra föreningar!

I lerduveskytte är det alltid fart och fläkt. Det smäller högt och lerduvorna flyger snabbt genom luften.
Att träffa dem är självklart målet, och det är en sport som många älskar.

Det finns ett flertal olika grenar inom lerduveskytte. Dels finns de olympiska grenarna på en utomhusbana,
lite lättare varianter av dessa inom norden och dels finns grenar där skjutstationerna är uppställda i naturen.
I alla grenar använder man ett hagelgevär.

Barn och ungdom
Många unga börjar skjuta lerduva när de passerat 10-årsåldern.
Några av dagens bästa svenska lerduveskyttar började sin satsning på att nå toppen när de var 12 år gamla.
När man väl har börjat, kan man skjuta lerduva hur länge som helst!

Hitta en förening nära dig
Vill du börja skjuta lerduva? I menubalken Medlemsföreningar uppe kan du söka på föreningar i din närhet.

Välkommen att bli en del av Svenska Finlands Sportskytte förbunds viltmålsskytte!
Rabbe Österlund