NYHETER


Svenska Finlands Sportskytteförbund

Vi är ett svenskspråkigt idrottsförbund som möjliggör sportskytte på svenska. SFS har cirka 3500 medlemmar fördelat på 17 föreningar som sträcker sig längs finska kusten från Karleby till Borgå.

VERKSAMHET

  • Vi arbetar för skyttet som en idrott, med samhällsansvar där alla kan delta på lika villkor.
  • Vi verkar för skytte som en stor och populär breddidrott med en framgångsrik elit.
  • Vi tillvaratar olika grenars intressen varvid stor variation ska råda.

VÄRDERINGAR

  • Gemenskap
  • Ansvar
  • Rättvisa
  • Demokrati
  • Jämlikhet

Alla kan vara med

Skytte är en sport där de fysiska och mentala förutsättningarna är lika föralla. Visst är egenskaper som lugn, harmoni och koncentrationsförmåga bra att ha, men stark vilja, envishet och ett brinnande intresse är kanske ännu viktigare för att ha roligt och för att lyckas på skjutbanan.

Skyttesporten är en idrott där var och en kan hitta sin favoritgren, gevär, pistol, lerduvor eller viltmål. Redan från tidig skolålder kan tjejer och killar börja med luftpistol- eller luftgevärsskytte sittande med stöd och någon övre åldersgräns finns inte. Det spelar heller ingen roll om man är man eller kvinna.

Skytte en av få idrotter där man kan tävla mot varandra på samma villkor, killar och tjejer, ung som gammal, handikappad eller ej, elit mot motionär.