Jämställdhet och likabehandling

I enlighet med de förordningar och direktiv som ställs på varje arbetsgivare, utbildningsanordnare och verksamhetsarrangör skall en plan för jämställdhet och likabehandling utarbetas. Denna jämställdhets- och likabehandlingsplan omfattar alla som tar del av Svenska Finlands Skytteförbunds verksamhet dvs. anställda, förtroendevalda, idrottare, tränare, ledare och andra aktiva. Jämställdhet – och likabehandlingsarbete görs i samarbete med Finlands Svenska Idrott och dess jämställdhets- och likabehandlingsplan.

Svenska Finlands Skytteförbunds vill:

  • ha ett fortsatt strategiskt och systematiskt arbete för jämställdhet och likabehandling som genomsyrar i alla delar av organisationen och dess verksamhet.
  • ha en fortsatt regelbunden kommunikation till medlemsföreningar kring jämställdhet och likabehandling.
  • medvetandegöra och öka kunskapen i hela organisationen om betydelsen av jämställdhet och likabehandling. Detta innebär ökad kännedom om mångfald och normmedvetenhet, vilket förebygger osakligt beteende.
  • betona nolltolerans gällande osakligt beteende och verka för en trygg idrottsmiljö inom alla sina verksamhetsområden.

Jämställdhet – och likabehandlingsarbete görs i samarbete med Finlands Svenska Idrott och dess jämställdhets- och likabehandlingsplan.