Utbildning

Handbok i handledning till ett säkert skytte

Grunderna
Sittande ( junior ) luftgevär 10m
Liggande miniatyrgevär 50m
Stående miniatyrgevär 50m
Knästående miniatyrgevär 50m
Viltmål luftgevär 10m
Viltmål 50m
Pistol säkerhet
Pistol teknik