SFSM Mästerskap

2024


25m och 50m

28-29.6., Esbo

Anmälningsblanketten finns HÄR


N-Trap och A-Trap

29-30.6, Ingå


Luftpistol/luftgevär

3.2.2024, Lojo

KSF


Luftolympiapistol och luftgevär liggande/ställningar

2-3.3.2024, Ekenäs

RS


Rörliga mål 10 m

9-10.3.2024 i Ingå

RS


Gevär 50m/Pistol 25m, 50m

29.-30.6. i Lahnus, Esbo

ESF


Rörliga mål 50m, 100 m 

13.-14.7, Ingå

RS


2023

Rörliga mål 10 m

4.3.2023, Borgå
BSPA

Luftgevär/luftpistol 10m och stödskytte

11.3.2023, Esbo/Åland/Karleby
ESF, ÅSSF, SK BLINKEN

Luftgevär liggande 10m

11.3.2023, Esbo/Åland/Karleby
ESF, ÅSSF, SK BLINKEN

Ställningar 10m 3x20sk

11.3.2023, Esbo/Åland/Karleby
ESF, ÅSSF, SK BLINKEN

Olympia luftpistol 10m

25.3.2023, Ekenäs/Åland/Vasa
ESF, ÅSSF, SK BLINKEN

Rörliga mål 50m, 100 m

15-16.7.2023, Sibbo
SSG

Gevär 50m/Pistol 25m, 50m

7-9.7.2023, Vasa
VS-VA

N-Trap, A-Trap

15-16.7.2023

PSF

Inbjudan

Olympisk Skeet, N-Skeet

JSF

Gevär 300m

9.7.2023

SK Blinken

Sporting

28.5.2023

JSF

2024

SFS mästerskapstävlingar

Deltagande i två klasser i SFSM, bör framgå i tävlingsinbjudan. En åldersklass + H, D klass, två skjutningar.

I SFSM 2022 luftgevär och luftpistol kan föreningslag bildas av skyttar som skjuter på samma eller olika dagar.

Stödskytte: En klass med stöd + en klass fri hand, där hen har rätt att delta, två skjutningar. Arrangören kan frångå skjutning i 2 klasser, på grund av bankapasitet eller tidsbrist.

När tävlingar arrangeras samtidigt på olika platser, är den förstnämnda föreningen huvudansvarig för arrangemangen av SFSM och gör resultatlistan. I resultatlistan antecknas tävlingens datum, arrangör och plats.

Den huvudansvariga SFSM arrangören kontaktar de övriga föreningarna och överenskommer om arrangemangen.

SFSM:s resultatlistor och statistik sänds till förbundets sekreterare för insättning på hemsidan.

Startavgifter i SFSM

300 m

Seniorer/Damer 20 €
Juniorer 10 €
Lagtävling 17 €

Luft/gevär/pistol/viltmål

Seniorer/Damer 20 €
Juniorer 10 €
Lagtävling 17 €

Hagelgrenar

Seniorer/Damer 35 €
Juniorer 25 €
Lagtävling 17 €

SFS mästerskapstävlingar 2022