Info för arrangör av SFSM

 1. Tillämpande av jämställdhet och likabehandling i tävlingsverksamheten.
 2. Deltagande i två klasser i SFSM, bör framgå i tävlingsinbjudan. En åldersklass + H, D klass, två skjutningar.
 1. I SFSM luftgevär och luftpistol kan föreningslag bildas av skyttar som skjuter på samma eller olika dagar. 
 1. Stödskytte: En klass med stöd + en klass fri hand, där hen har rätt att delta, två skjutningar. 
 1. Arrangören kan frångå skjutning i 2 klasser, på grund av bankapacitet eller tidsbrist.
 1. När tävlingar arrangeras samtidigt på olika platser, är den förstnämnda föreningen huvudansvarig för arrangemangen av SFSM och gör resultatlistan. I resultatlistan antecknas tävlingens datum, arrangör och plats.
 1. Den huvudansvariga SFSM arrangören kontaktar de övriga föreningarna och överenskommer om arrangemangen.
 2. SFSM:s resultatlistor och statistik sänds till förbundets sekreterare för insättning på hemsida.

Startavgifter i SFSM
 • Seniorer/Damer 20 €/20 €/20 €/20 €/35€
 • Juniorer 10€/10€/10€/10€/25€
 • Lagtävling 20€/20€/20€/20€/20€