Faktureringsadresser

Svenska Finlands Sportskytteförbund rf

Nätfakturor
Svenska Finlands Sportskytteförbund rf, 1549849-7
Nätfakturaadress (OVT) 003715498497
Operatörens kod 003721291126
Operatör Maventa

E-postfakturor
15498497@scan.netvisor.fi
Den bifogade filen bör vara i pdf-forman

Skanningstjänst för pappersfakturor
Svenska Finlands Sportskytteförbund rf
15498497
PL 100
80020 Kollektor Scan