Styrelsen 2023

E-postadresser
fornamn.efternamn@idrott.fi

Anders Holmberg, ordförande

 040 7514913

Rolf Nilssonviceordförande

0500 862 143

Tom Sved SSG

040 5651219

Jan Malmberg ÅSSF

040 5459 109

Julia Sundkvist Blinken

050-3686305

Christer Lassus RS

040 8362 946

Jan Liljeberg KSF

050 3312 820