Kurs i elektroniska banor

Kurs i användning av elektroniska tavlor

I dagsläget används det mest elektroniska tavlor i tävlingarna. För att sprida kunskapen i att använda dessa elektroniska systemen har SFS beslutat att arrangera kurser i Österbotten och södra Finland om det finns intresse i föreningarna att delta och lära sig användningen. SFS står för en del av kurskostnaderna.

Anmälningar om intresse bör sändas per e-post till: sfs@idrott.fi

Svenska Finlands Sportskytteförbund

Catherine Ahrenberg

sekreterare

+35840-5220014