SFS håller vårmöte 31.3.2022

Medlemsföreningarnas representanter kallas till Svenska Finlands Sportskytteförbund SFS  r.f.;s vårmöte torsdagen den 31 mars 2021 kl. 17.30 i Sportens hus, FSI-kansli, Gjuterivägen 10 i Helsingfors eller på distans.

På mötet behandlas stadgeenliga ärenden.

Helsingfors 15.03.2022.

Styrelsen


Mötesmaterial uppdateras vid behov före mötet och aktuella versionerna finns tillgängliga.


Kategorier:
Allmänt