SFS höstmöte

Medlemsföreningarnas representanter kallas till Svenska Finlands Sportskytteförbund r.f.;s höstmöte  

måndagen den 27 november 2023 kl. 18.00 i Sportens hus, FSI kansli, Gjuterivägen 10 i Helsingfors eller på distans.

Medlem som önskar få ett ärende upptaget till behandling på förbundets höstmöte bör vara inlämnad till styrelsen senast fjorton dagar (14) dagar före höstmötet.

På mötet behandlas stadgeenliga ärenden.

Kategorier:
Allmänt