SFS lägerinbjudan

Svenska Finlands Sportskytteförbund anordnar luftvapenläger i gevär och pistol, den 19 – 20.01.2019 i Västerby skyttehall, Ekenäs.

OBS: Läger uttagnings kriterierna på SFS:s hemsida

Program: Ankomst till skyttehallen 19.01.2019 senast kl 09:00. Lägret avslutas 20.01. kl 15:30

Inkvartering: Egen inkvartering.

Utrustning: Skytte utrustning

Bespisning: Lunch och mellanmål äter vi i skyttehallen

Lägeravgift: Lägret är gratis
Deltagar platser: 20 + 4

Anmälning: Du som vill delta anmäl Dig senast 04.01.2019 till:

Gevär
christer.lassus@pp.inet.fi
040 8362 946

Pistol
armas.andersson@elisanet.fi
050 5166 816 kl. 8 – 21

Kategorier:
Allmänt