SFS mästerskap på Åland inhiberat

SFSM, gevär och pistol 28.-29.6.2020 på  Åland  är  inhiberat !
Nytt datum för tävlingen meddelas, om Korona läget tillåter.
OBS:   +70 år och övriga riskgrupper.  (tävlare och fuktionärer)
Tävlings info och tävlingsinbjudan utkommer med kort varsel.

Enligt uppdrag
Christer Lassus

Kategorier:
Allmänt