SFS mästerskapstävling i Olympisk skeet 10.9.2022 i Jakobstad

Deltagaravgift 35€ allmän klass och damklass, 25€ juniorer. Lagavgift 17€. Betalas på plats eller till Jakobstads Skytteförening FI12 5567 0720 1711 35 (märke SFS skeet och namn / lag). Anmälan endera till jsf.sihteeri@gmail.com eller på plats vid JSFs klubbhus, anmälningar tas emot på plats från kl 09 på lördag morgon.

Eventuella frågor kan riktas kvällstid till Hans-Erik Kilponen 045-6501026.

Köranvisningar:
Adressen är skjutbanevägen 5 68600 Jakobstad, om inte navigator hittar använd istället spituholmsvägen Jakobstad. Skjutbanan är belägen cirka 5 kilometer sydost från Jakobstad längs med stamväg 68 mellan riksväg 8 (E8) och Jakobstad. Vid ankomst kör in via huvudporten längs med skjutbanevägen och håll rakt, på höger sida kommer ett P-område som är under uppförande, sväng genast höger efter detta. Följ vägen och därefter ankomst till P-område och klubbhus samt hagelbanorna.

Välkomna!

Ex officio,
Johan Irjala
sekreterare JSF

Kategorier:
Allmänt