SFS vårmöte 17.9.2020

Info till SFS medlemsföreningar!

SFS vårmöte arrangeras 17.9.2020 kl 17.30 vid Sportens Hus (1 våningen) i Sockenbacka i Helsingfors. Adress Gjuterivägen 10, 00380 Helsingfors.

Allt mötesmaterial laddas upp på denna sida vid behov.

Enligt husets direktiv pga pandemin bör mötesdeltgarna som deltar fysiskt på mötet använda munskydd. Engångsmunskydd finns att få på mötesplatsen.


Möjlighet att delta på distans

Det finns även möjlighet att delta på distans på SFS vårmöte 17.9.2020 kl. 17.30. Vi kommer att använda digitala mötesplattformen Google Hangouts Meet som är öppet fr.o.m. kl. 17.00. Man ansluter sig till mötet genom att klicka på följande länk: https://meet.google.com/epz-rbze-ctb

Undertecknade fullmakter för föreningsrepresentanterna bör sändas i god tid före mötet till sekreteraren per e-post: ahrenberg@idrott.fi.

Helsingfors 27.8.2020

Enligt uppdrag

C.A.

Catherine Ahrenberg
sekreterare
Svenska Finlands Sportskytteförbund