Tävlingsinbjudan SFS luftvapenmästerskap på gevär och pistol

Raseborgs skyttar rf arrangerar SFS luftvapen mästerskap på gevär och pistol i Västerby Skyttehall, Ekenäs den 23-24.3.2019. 

23.3.2019  Luftpistol och luftolympiapistol samt stödskytte (tillika granskningstävling för Guldkorns finalen)

24.3.2019  Luftgevär stå, samt nya grenar ligg och 3×20 sk (ligg (60/40) + knä 20 + stå 20)

(OBS: SFSM skjuts också i Karleby och på Åland, sänder resultaten till RS, christer.lassus@pp.inet.fi)

I alla SAL:S klasser, samt stödklasserna för vilka ”Kultahippus” regelbok följs.

Ålders-skytt får också skjuta i H(D)-klassen. x) 

Stödskytt får också skjuta i en H(D)-klass. x)

x)  skjuter två gånger.

Gevär ligg och 3×20 sk, får skytten skjuta i en klass

Deltagaravgifter
Seniorer/Damer: 20€ Stödskyttar: 1€
Juniorer: 10€ Lagtävling: 17€

Deltagaravgifterna 

Gevär
Raseborgs Skyttar gev.sekts konto: Fi96 4170 0010 1238 71 före 20.3

Pistol
Betals på tävlingsplatsen

Anmälningarna ska vara inne senast fredagen den 8.3.2019 till:

Gevär
Christer Lassus, christer.lassus@pp.inet.fi eller 040-8362946

Pistol
Kasper Förström, kasper.forström@gmail.com

Heatlista kommer upp på RS:s hemsida, v. 11 (15.3.)

VÄLKOMMEN TILL EKENÄS

Kategorier:
Allmänt