SFS vårmöte 15.4.2021

Info till medlemsförningarna

Svenska Finlands Sportskytteförbunds vårmöte arrangeras 15.4.2021 kl 18.00 P.g.a covid-19 önskas mötesdeltagarna deltaga genom datakommunikation via Google Hangouts Meet som är öppet fr.o.m. kl. 17.30.

Man ansluter sig till mötet genom att klicka på följande länk:
https://meet.google.com/tzj-fjrs-jmi

Undertecknade fullmakter för föreningsrepresentanterna bör sändas i god tid före mötet till sekreteraren per e-post: ahrenberg@idrott.fi.

Helsingfors 26.3.2021

Enligt uppdrag

Catherine Ahrenberg
sekreterare
Svenska Finlands Sportskytteförbund

Mötesmaterial uppdateras vid behov före mötet och aktuella versionerna finns tillgängliga

Kategorier:
Allmänt